Joris Pijpen

mrt 6

Deze knappe film is gemaakt voor de nieuwe inwoners van Hoeilaart die jaarlijks verwelkomd worden op het gemeentehuis. Met dank aan de communicatiedienst en Hoeilanders Dennis Lauwers en Hanne Decoutere, nieuwslezer bij de VRT, wiens stem u ongetwijfeld herkent.

Waar ik als schepen van jeugd voor ga de volgende vijf jaar:

 • Het uitbouwen van Jeugdcentrum Koldam conform de visietekst van de jeugdraad en in samenspraak met kinderen en jongeren. Hiervoor is 150.000 euro voorzien in het gemeentelijk budget.

 • Halan Kauter - een terrein ter hoogte van de Jan Lindtstraat en de Willem Degreefstraat - inrichten als veilige en uitdagende overnachtingsplaats voor de jeugdbewegingen.

 • Een rondhangbeleid op maat van de gemeente organiseren. Dit in samenwerking met een jongerenwerker, politie, technische dienst en buurtbewoners.

 • Gezien het succes van de graffitimuur op het skatepark wil ik samen met de gemeenten Tervuren en Overijse werk maken van een overkoepelend graffitibeleid, waarbij de jeugddienst de graffitinoden in de druivenstreek onderzoekt en een begeleidingstraject voor jongeren organiseert.

 • Het blijven ondersteunen van jeugdactiviteiten zoals het kinderfestival, speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie en grabbelpas tijdens de herfst -en krokusvakantie.

 • Een vakantie-aanbod voor kinderen en jongeren waarbij de jeugddienst verschillende activiteiten voor tieners en een creatief atelier (jeugdatelier) organiseert.

 • Het afstemmen van een cultuuraanbod op maat van kinderen en jongeren.
nov 6

Zwerfkatten verdienen diervriendelijke aanpak!

In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2013 werd het nieuwe Jachtopeningsbesluit 2013-2018 van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Opmerkelijke wijziging in dit besluit is dat de gewone jacht op verwilderde katten het hele jaar is toegestaan. Het is met andere woorden voortaan toegelaten om, aldus artikel 9 van het nieuwe besluit, (zwerf)katten te doden indien de kat geen halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar hebben. Open Vld Hoeilaart betreurt deze beslissing van minister-president Kris Peeters en minister Joke Schauvliege, en is voorstander van een diervriendelijke indijking – zoals sterilisatie, castratie en verplichte identificatie – van de zwerfkattenpopulatie.


Verwilderde katten kunnen volgens het recente besluit uitsluitend bejaagd worden met kastvallen. Bij het vangen van katten dienen jagers één van volgende handelwijze te volgen: indien de (zwerf)kat geen halsband of een andere visueel merkteken draagt is doden door de jager (geen dierenarts) toegestaan. Wanneer de kat wel een halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar hebben, moet de jager het dier op één van volgende wijze behandelen:

 1. Ze worden onmiddellijk in vrijheid gesteld op de plaats van vangst.
 2. 
Ze worden overgebracht naar een dierenarts voor castratie of sterilisatie en vervolgens in vrijheid gesteld op de plaats van vangst.
 3. Ze worden overgebracht naar een asiel.

De huiskat is ontstaan door domesticatie van een Afrikaans subspecies, welke is afgeleid van de wilde kat. Het dier, die bijgevolg niet thuis hoort in ons ecosysteem, heeft volgens de Raad van Dierenwelzijn (die advies geeft aan de federale Minister van Volksgezondheid) een eigen specifiek gedrag en heeft geen rol als predator en heeft zelf geen predators.

Door ongecontroleerde voortplanting ontstaan grote populaties zwerfkatten en ook een overpopulatie in de asielen. “Vorige beschreven eigenschappen maken dat zowel het welzijn van de kat, het welzijn van andere diersoorten (door predatie) als de volksgezondheid (door overdracht van virussen en parasieten) worden bedreigd indien geen gepaste maatregelen worden genomen om de voortplanting van de kat te controleren en de zwerfkattenpopulatie op termijn naar nul te herleiden”, aldus de Raad die o.m. volgende maatregelen voorstelt:

 • verplichte sterilisatie (met uitzondering van fokkers)

 • verplichte identificatie
 • 
verplicht zwerfkattenbeleid in elke stad/gemeente

Open Vld Hoeilaart sluit zich aan bij deze voorgestelde maatregelen, in plaats van de strategie van de Vlaamse Regering waarbij katten zonder identificatie zomaar afgeknald mogen worden door jagers.

Om zwerfkatten te vangen en onvruchtbaar te maken, heeft de gemeente Hoeilaart sinds 2006 een overeenkomst afgesloten met de vzw Vetas. Nadat de gevangen poezen bij een dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd werden, worden ze terug in hun vertrouwde omgeving geplaatst.

Hoeilanders die zwerfkatten in de buurt opmerken, kunnen hiervoor steeds contact opnemen met de milieudienst op het nummer 02 658 28 75.

nov 4

Lokaal ondernemen stimuleren

Het gemeentebestuur stimuleert het ondernemen in Hoeilaart voortdurend. Hieronder twee recente voorbeelden:

Door het wegvallen van een aantal kramen (door pensionering of stopzetting) kwam er op de vrijdagmarkt ruimte vrij. Ook de marktkramers vonden het een uitstekend idee om een nieuwe opstelling uit te proberen en de kramen, die aan de kant van de Wereldwinkel op straat stonden, naar het Gemeenteplein te verhuizen.

Nu kan de straat ook op vrijdagmorgen open blijven voor het verkeer en komen er parkeerplaatsen vrij.

In de Hier Hoeilaart kan je sinds een aantal maanden de rubriek ‘ondernemen’ terugvinden. Maandelijks worden twee ondernemers in de kijker gezet. De reacties van de inwoners en handelaars op dit initiatief zijn alvast lovend.

image

Deze rubriek is tot stand gekomen in samenwerking met de Raad Lokale Economie (RLE) en de communicatiedienst van de gemeente neemt de interviews af.

De adviesraad RLE wordt door verschillende handelaars uit Hoeilaart vertegenwoordigd en stelt zich tot doel het economische beleid van Hoeilaart mee vorm te geven.

Nieuwe aanplakzuilen in Hoeilaart

Op advies van de jeugdraad is er bij de jeugdlokalen Joengele en bij het voetbalveldje op Mariën een nieuwe aanplakzuil geplaatst.

Hier kunnen onze verenigingen affiches aanplakken om hun activiteiten aan te kondigen. Alleen op de aanplakzuilen mag je zonder toelating van de burgemeester aanplakken, maar je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden.

Zo mag er op de aanplakzuilen enkel Nederlandstalige publiciteit gemaakt worden voor activiteiten van een vereniging. Commerciële of privéactiviteiten en partijpolitieke boodschappen kunnen niet. De affiche mag niet groter zijn dan 80 x 60 cm en per zuil mag je maximaal twee affiches van dezelfde activiteit plakken. Je mag geen andere affiches overplakken, verwijderen of bevuilen. Het aanplakken mag maximaal vier weken voor de aangekondigde activiteit gebeuren.

Daarnaast werden, eveneens op advies van de jeugdraad, een aantal zuilen verwijderd die weinig gebruikt werden of moeilijk zichtbaar waren. Via jeugd.hoeilaart.be kan je te weten komen waar er een aanplakzuil staat.

image

Nieuwe geluidsnormen

De Gemeente Hoeilaart koos om drie geluidsmeters aan te kopen. Open Vld Hoeilaart is van mening dat zo’n investering te zwaar is voor organisatoren. Daarom dat we als gemeente investeerden in een geluidsmeter voor Jeugdhuis Phobos, GC Felix Sohie en de gemeentelijke uitleendienst.

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe geluidsnormen voor alle openbare activiteiten met muziek. Er zal gemiddeld genomen, maximum 100dBA uit de geluidsinstallatie van grote activiteiten en live optredens mogen komen. 

Deze wetgeving werd vorig jaar door de Vlaamse Regering aangekondigd zodat organisatoren zich tijdig in orde konden brengen. Er heerste nog onduidelijkheid en dit deed heel wat stof opwaaien in de socio-culturele sector.

Fuiven en concerten in kleine zalen zullen ook in de toekomst mogelijk blijven. Uiteraard vraagt de nieuwe norm een inspanning van de grote en kleine organisatoren. In de toekomst behoort de geluidsmeter dus tot het standaardmateriaal van de organisatoren dankzij onze gemeente.

image

Hoeilaart wil waterdienst verkopen

Het kwam de laatste decennia zo nu en dan ter sprake. Vandaag is het zover: de gemeente Hoeilaart is van plan om de gemeentelijke waterdienst te verkopen. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de Hoeilanders in de toekomst gezond en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven garanderen. In heel Vlaanderen blijven nu slechts enkele gemeenten over met een eigen gemeentelijke waterdienst.

Al tachtig jaar staat in Hoeilaart de gemeente zelf in voor het oppompen en verdelen van het drinkwater. Uniek in Vlaanderen. Dag in, dag uit, spant de gemeentelijke waterdienst zich in om te voldoen aan de steeds strengere eisen, die op vlak van volksgezondheid en exploitatie aan een hedendaagse waterdienst opgelegd worden door Europa en Vlaanderen.

“De mannen van de waterdienst leveren kwaliteitsvol werk en drinkwater af, zoveel is zeker. De werking van de waterdienst zelf is absoluut niet de reden waarom we willen verkopen. We zullen er dan ook over waken dat het personeel - althans wie het wenst - onder de beste voorwaarden de overstap naar het nieuwe waterbedrijf kan maken”, zo verzekert burgemeester Tim Vandenput.

Het Hoeilaartse drinkwater wordt momenteel tweewekelijks gecontroleerd door de Watergroep (voorheen: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, kortweg VMW). De monsters, die zij op verschillende plaatsen in de gemeente nemen, worden in hun labo’s onderzocht op meer dan 60 kwaliteitseisen. De normen, die door onze overheden, de Europese Unie en de Wereldgezondheids-organisatie worden opgelegd, zullen in de toekomst nog verstrengen. Een klein waterbedrijf als het onze zal op de duur niet meer over voldoende middelen en kennis kunnen beschikken om deze uitdagingen aan te gaan.

Door de verkoop aan een voornaam waterbedrijf verzekeren we de kwaliteit van het drinkwater voor onze inwoners. Een ander voordeel van schaalvergroting is de garantie om, als het nodig is, te kunnen terugvallen op verschillende productiecentra en voldoende drinkwaterreserves.

Bovendien lijdt onze waterdienst de laatste tien jaren een gemiddeld verlies van ongeveer 350.000 euro per jaar. Het is duidelijk dat het dagelijkse onderhoud en de voortdurende investeringen die nodig zijn, voor de waterdienst niet meer haalbaar zijn zonder een aanzienlijke verhoging van de tarieven voor de gebruikers.

Tot voor kort hadden ook Ieper, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Tongeren nog een eigen waterdienst. Samen met Hoeilaart, Knokke-Heist en de Intercommunale Watermaatschappij (die enkele gemeenten in Limburg groepeert) maakten zij deel uit van ISWa, een intercommunaal samenwerkingscomité van een aantal kleinere waterbedrijven. Om de kwaliteit van hun drinkwater en hun service te blijven waarborgen - zonder een onredelijke waterprijs te moeten aanrekenen - hebben ook zij de laatste jaren hun waterdienst aan een groter waterbedrijf verkocht.

“De waterwinning maakt deel uit van ons patrimonium. We zullen erop toezien dat het nieuwe waterbedrijf zo lang mogelijk het grondwater van Hoeilaart oppompt tegen een aanvaardbare prijs”, benadrukt de schepen van Water Marc Vanderlinden.

De beslissing om de waterdienst te verkopen ligt bovendien in de lijn van taakverdelingen en van de huidige realiteit, waarbij de gemeenten zich willen toeleggen op hun kerntaken. Taken zoals het voorzien van gas en elektriciteit, het ophalen van huisvuil en het organiseren van een politiekorps laten zij over aan grotere verbanden, die de gemeentegrenzen overstijgen en daardoor efficiënter te werk kunnen gaan.

“Water is de basisbehoefte voor al het leven op aarde en daar moeten we zorgvuldig en doordacht mee omspringen. Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners heeft steeds voorrang op de emotionele waarde”, besluit de burgemeester.

Op de gemeenteraad van 25 maart 2013 zal het lastenboek om kandidaat-kopers van onze waterdienst aan te schrijven, aan de gemeenteraadsleden ter goedkeuring worden voorgelegd.

feb 5

Honden aan de leiband!

Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan dat het verboden is om je hond vrij te laten loslopen. Op straat, in het park, in het bos, … overal op het openbaar domein moeten honden aan de leiband!Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor verkeer en voetgangers. Vooral kinderen en oudere mensen kunnen behoorlijk schrikken van een hond. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor je hond en moet je beletten dat hij andere dieren of mensen intimideert of lastig valt, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.

Daarom: hou je hond steeds aan de leiband als je uit wandelen gaat! Je bent strafbaar als je dat niet doet! Ook in het Zoniënwoud geldt deze regel. Speel- en sportterreinen zijn voor honden sowieso verboden terrein!

Je kan een administratieve boete oplopen tot 250 euro, wanneer je je niet aan deze regel houdt.

Schepen in Hoeilaart

Ik word schepen van Jeugd, Communicatie, Inspraak, Administratieve vereenvoudiging en Dierenwelzijn.

Waar ik voor ga.Vier zaken waar ik voor wil gaan in Hoeilaart:

 1. Het stimuleren van (jonge) startende ondernemers door o.a. een aparte pagina in ‘Hier Hoeilaart’ te voorzien, om zo startende ondernemingen in de kijker te plaatsen.

 2. Burgerparticipatie verhogen door het aanstellen van een ombudsman/vrouw m.b.t. klachtenbehandeling, livestreaming van gemeenteraden, het invoeren van papierloze gemeenteraden via laptop, tablet of smartphone en het toegankelijker maken van de gemeentelijke website (ook voor blinden en slechtzienden).

 3. Van het centrum van Hoeilaart een bruisende ontmoetingsplaats maken door het ondersteunen van de horeca. Een levende horeca staat immers garant voor een bruisende gemeente.

 4. Nog meer rekening houden met het dierenwelzijn in het dagelijks beleid.